Sanitizing Products

בשל הדאגה לבריאותכם, כדי לצאת לחופשה דרכנו בתקופה של הקורונה יש לנו כמה כללים חדשים:

  1. לפני בירור מקום פנוי לחופשה יש להעביר אלינו אישור חתום על ידי רופא (אפשר גם רופא משפחה) עם תאריך עדכני –המאשר שאין מניעה רפואית שתצאו לנופש בארץ בשבוע/חודש/שנה מיום האישור.
    הקליקו כאן לנוסח אישור (כל נוסח דומה גם אפשרי).

  2. יש למלא את התצהיר שלהלן, לסמן את כל המשבצות ולהקליק על "שליחה"
    לחילופין ניתן להקליק כאן כדי להדפיס את התצהיר ואז לשלוח אלינו בוווטסאפ, מייל או פקס

     

רק לאחר קבלת האישור הרפואי והתצהיר ניתן לפנות אלינו לבירור מקום פנוי אצל מארח שבחרתם מתוך הרשימה באתר.

תצהיר לפני יציאה לנופש בתקופת 19 COVID

תודה רבה