top of page

Heb

טופס ההרשמה נתקבל בתודה!

אם שלחתם אישור רפואי - נבדוק את זכאותכם ונחזור אליכם במייל תוך יום-יומיים.

אם טרם שלחתם אישור רפואי - עשו זאת מיד. טופס הרשמה ללא אישור רפואי לא ייענה.

bottom of page