top of page

Heb

הכירו את המייסדת ואת חברי הועד המנהל

רובין שיימס, מייסדת ומנכ"ל

עורכת דין במקצועה, אך יזמת חברתית סדרתית בפועלה, ייסדה את ארגון רפא נא נופש מרפא בע"מ (חל"צ), חברה לתועלת הציבור, בנובמבר 2013.לאחר למעלה מעשור בה מילאה בהצלחה את התפקיד של מנכ"ל קואליציית עיקר, הקואליציה הבינלאומית לזכויות העגונה ומסורבת הגט, החליטה לחפש דרך להרחיב את העשייה החברתית שלהכדי לעשות טוב ליותר אנשים באופן ישיר ומידי, ולפעול ל " תיקון עולם ".

bottom of page